• 1 Osobné údaje
 • 2 Firma
 • 3 Sponzor
 • 4 Kontakt
 • 5 Výber
 • 6 Sumár
Potvrdzujem, že nevykonávam podnikateľskú činnosť
Registrujúca osoba(Sponzor) už je Distribútorom firmy Dr.Nona, dobre pozná naše produkty a marketingový plán. Vďaka svojim znalostiam a skúsenostiam vám bude Sponzor vždy poskytovať poradenstvo a podporu.
Kontaktné údaje

Zvýhodnený zákazník má právo:

 • nakupovať produkty pre vlastnú potrebu so zľavou 20 a viac % v pobočkách všetkých krajín, v ktorých má Firma zastúpenie,
 • zúčastniť sa na školiacich a spoločenských akciách usporiadaných Spoločnosťou alebo jeho sponzorskou líniou (v závislosti na konkrétnych podmienkach jednotlivej akcie),
 • zvyšovať svoju zľavu sčítaním bodov za nákupy svoje a svojej siete, ak má otvorený Systém pripočítavania bodov,
 • za účelom zvyšovania svojej zľavy ponúkať možnosť nákupu produkcie so zľavou ďalším zákazníkom, pre ktorých bude Sponzorom, pričom je nutné dodržiavať Pravidlá pre Sponzora,
 • kedykoľvek sa stať Distribútorom podľa podmienok stanovujúcich Práva a Záväzky Distribútora.

Zvýhodnený zákazník nemá právo:

 • realizovať predaj produkcie Dr. Nona na internetových aukciách a prostredníctvom iných internetových stránok, vopred neschválených D.N.I.-EU, s.r.o.
 • používať logo Dr. Nona a tvoriť internetové stránky s ponukou produkcie za účelom predaja.
Ukončením registrácie je nákup: Registračný komplet a ľubovoľný produkt z Katalógu Produktov "Dr.Nona", podľa aktuálneho cenníka.
Potvrdzujem, že som pochopil vyššie uvedené podmienky registrácie, prijímam ich a dobrovoľne sa stávam Zvýhodneným Zákazníkom.

Ukončením registrácie je súhlas s Pravidlami spolupráce a zároveň nákup ľubovoľných produktov v min. hodnote 100 bodov z Katalógu Produktov „Dr.Nona”, podľa aktuálneho cenníka.

 • Distribútor pred prvým vystavením faktúry za vzniknutý zárobok, je povinný doručiť do sídla spoločnosti D.N.I-EU, s.r.o. doklad: Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ.
Vyhlasujem, že tieto údaje sú pravdivé a že som si vedomý(á) všetkých právnych následkov a zodpovednosti za uvádzanie nepravdivých údajov a vyhlásení. Potvrdzujem, že som pochopil(a) Pravidlá spolupráce, súhlasím s nimi a dobrovoľne sa stávam Distribútorom: